MATUTINO
SEGUNDO CUARTO SEXTO
A ARH A ARH A ARH
B ARH
A CONSTRU A CONSTRU A CONSTRU
A CONTA A CONTA A CONTA
A LOGÍSTICA A LOGÍSTICA A LOGÍSTICA
A MECA A MECA A MECA
B MECA B MECA
A PROG A PROG A PROG
B PROG B PROG B PROG
VESPERTINO
SEGUNDO CUARTO SEXTO
A ARH A ARH A ARH
B ARH B ARH
A CONSTRU A CONSTRU A CONSTRU
A CONTA A CONTA A CONTA
A LOGÍSTICA A LOGÍSTICA A LOGÍSTICA
A MECA A MECA A MECA
A PROG A PROG A PROG
B PROG B PROG B PROG